Biennale STAUROS

Biennale STAUROS (con opera di Giuseppe Uncini) San Gabriele 2006 Biennale STAUROS (con Enzo Orti) san Gabriele 2006 STAUROS (con opera di Omar Galliani) San  Gabriele 2006 Estate2006 006
Estate2006 021 Estate2006 032 Estate2006 034